Onze Werkwijze

Missie en communicatie

Dagbesteding Gerust heeft, als kleinschalige zorgaanbieder in de gehandicaptensector van Deurne, een eenvoudige structuur. Door onze open en platte organisatie zijn de lijnen kort. We werken in een groep die bestaat uit maximaal vijf deelnemers waardoor er veel tijd en aandacht is voor het individu. Afhankelijk van de zorgvraag wordt het aantal begeleid(st)ers aangepast. Zij werken met veel enthousiasme en beschikken over de nodige kennis en ervaring.

Visie

De kern is dat we door middel van afgestemde communicatie werken aan een vertrouwensband en zo een basisveiligheid bereiken. We zijn ervan overtuigd dat we, vanuit deze basisveiligheid, dagbesteding kunnen bieden van een hoge kwaliteit. Bij een zinvolle dagbesteding kan een deelnemer zijn wie hij of zij is, met eigen interesses en voorkeuren. Onze organisatie blijft continu scherp letten op de voorwaarden die daar voor nodig zijn.

Het eindresultaat is niet het doel, maar de weg ernaar toe staat voorop!

Video- Interactiebegeleiding (VIB)

Het team van dagbesteding Gerust maakt regelmatig gebruik van Video Interactie Begeleiding. Het doel van VIB is het verbeteren van de communicatie tussen deelnemer en begeleider.

Nauw contact met de ouders

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij dagbesteding Gerust. Hun kennis en inzicht van de deelnemer zijn van groot belang bij het verduidelijken en beoordelen van de zorg- en hulpvraag. Overleg tussen begeleiders en ouders/verzorgers is voor ons dan ook van groot belang en met regelmaat noodzakelijk!

Samen met alle betrokkenen hebben we één doel:                                   Het welbevinden van de deelnemer!